www.th_nextlevel.nl

ILLUMINATI

De wereldregering achter alle regeringen

In Nederland leven we met z’n allen in een democratisch land, tenminste dat denken we. De regering wordt gekozen en heet daarom de volksvertegenwoordiging. Ook de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door alle Nederlanders. Tezamen maken zij het beleid van ons land en schrijven zij de wet voor.

Normaal gezien zou je er van uit gaan dat dit beleid en wetten betreft die in ons belang zijn, dat is toch ook de reden waarom je voor iemand kiest tijdens de verkiezingen. Maar soms lijkt het alsof men een beleid uitstippelt of wetten vervaardigt die het Nederlandse volk weinig ten goede komen, maar juist de beleidsmakers en de rijkste bevolkingsgroepen wel. En soms lijkt het er op dat ze toch echt het beste met ons voor hebben.

Toch hebben onze volksvertegenwoordigers en ook die van alle andere landen weinig in te brengen als het er werkelijk om gaat! Hoe komt dat?

Er zijn anderen die werkelijk aan de touwtjes trekken. Er is namelijk een zeer klein percentage dat het beleid van alle landen over de hele wereld bepaald. Deze zeer kleine groep mensen, die ook wel “de Illuminati” wordt genoemd, heeft als uiteindelijke doel de hele aarde in z’n macht te krijgen.

Er zijn twee manieren om macht te krijgen:
1) Respect en eerbied verdienen van anderen, waardoor ze een volledig vertrouwen in je hebben, en daardoor alles voor je over hebben.
2) Angst bij anderen creëren, zodat zij er alles voor zullen doen om te voorkomen dat hun angst bewaarheid wordt.

lees hier verder wat de illuminati met jouw leven doet

BRON: www.niburu.nl